Tại mọi thời điểm, Posxanh đảm bảo luôn có nhân viên trực tiếp nhận các thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp của khách hàng thông qua các hình thức sau.
 
1. Hỗ trợ qua điện thoại – 090 436 416 hoặc 028 62 74 7002

Đây là hình thức hỗ trợ dành cho các khách hàng ưa thích hình thức hỗ trợ truyền thống qua điện thoại, các trường hợp cần thông báo khẩn cấp về các trường hợp cần ưu tiên đặc biệt hoặc các khách hàng không có kết nối truy cập Internet.

Tất cả các cuộc gọi tới tổng đài điện thoại của Posxanh đều được ghi âm dành cho mục đích kiểm soát chất lượng. Do tính chất không bảo mật của cuộc gọi, rất tiếc posxanh sẽ hạn chế giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền sở hữu dịch vụ nếu khách hàng yêu cầu hỗ trợ bằng hình thức này.

2. Hỗ trợ trực tuyến live chat [tại đây]

Đây là hình thức hỗ trợ ưa thích của các khách hàng muốn trao đổi trực tuyến để được tư vấn lựa chọn sử dụng gói dịch vụ hoặc hỗ trợ xử lý các vấn đề cần phối hợp từ cả hai phía khách hàng và nhân viên kỹ thuật Posxanh.